Samfunnsutfordringer som utenforskap, frafall i skolen, ensomhet, økende helseulikheter i befolkningen, integrering og klimautfordringer øker presset på velferdsstaten. For å finne nye løsninger må kommunene jobbe sammen med andre aktører, på tvers av tradisjonelle skillelinjer.

– Samskaping handler om å jobbe sammen for å løse problemer. For å få til reell samskaping må kommunene i større grad kunne kommunisere lokale behov og skape dialog rundt hva som kan være løsningen, sier Anne Romsaas, seniorrådgiver for innovasjon i Kommunesektorens organisasjon (KS).

Løsninger i fellesskap

KS er en av aktørene bak initiativet, sammen med Innovasjon Norge, Ferd Sosiale Entreprenører og SoCentral. De regionale møteplassene samler aktører som ønsker å løse konkrete lokale utfordringer på tvers av offentlig, privat og ideell sektor. Deltakerne får muligheten til å bli kjent, lære å forstå hverandre bedre og tenke sammen om hva som må til.

Romsaas understreker at kommunene ikke lenger skal være ekspertene i rommet, men derimot prøve å oppnå en slags likeverdighet med andre aktører og i fellesskap finne de beste løsningene. Kommunene blir i større grad de som stiller spørsmålene, samler ulike aktører til dialog og som snakker høyt om de sammensatte utfordringene de ikke kan løse alene.

– For å lykkes med dette må de rette menneskene delta på møteplassene, det vil si de som brenner for nye løsninger, de som bidrar med kreative perspektiver, de som selv kjenner utfordringene på kroppen, og ikke minst de som har midlene og posisjonen til å iverksette nye løsninger, sier Romsaas.

Ulike tilnærminger

Mohammed Basir Sheik-Mohamed i Bydel Grorud i Oslo var blant deltakerne på møteplassen i desember. Sheik-Mohamed er prosjektleder for Områdeløftet Romsås og jobber sammen med lokale aktører for å få flere i arbeid. Han mener offentlig sektor kan tenke bredere når de skal skape nye løsninger.

– Det var veldig nyttig at så mange aktører som jobber med innovasjon og samskaping kunne samles og dele erfaringer. Det ga oss en mulighet til å lære mer om hverandre og snakke sammen om felles utfordringer fra ulike ståsteder. Det var også spennende og lærerikt å høre hvordan sosiale entreprenører tenker. De er ikke så kjent med regelverket og er mindre farget av systemet. Det gjør at de tenker annerledes og har en annen tilnærming, sier Sheik-Mohamed.

Foto: Anniken Grudt.

Fjerner hatter, roller og merkelapper

Fra Innovasjon Norges side, beskriver spesialrådgiver Bård Stranheim hvordan de regionale møteplassene fungerer som problemløser:

– Vanligvis kommer en aktør og skal selge et produkt eller løsning. De kommer altså med en nøkkel og leter etter nøkkelhull. På de regionale møteplassene ser man først på floken, og prøver å forstå den, før man “finner opp” nøkkelen. Man definerer altså problemet først og samler de aktørene som trenges for å finne løsningen. Metoden fjerner hatter, roller og merkelapper og alle blir likeverdige partnere med samme eierskap til utfordringen, sier Stranheim.

Inspirere og igangsette

Det skal arrangeres ytterligere fire regionale møteplasser rundt om i landet i 2019. I forkant av møtene vil KS, Innovasjon Norge, Ferd Sosiale Entreprenører og SoCentral gå i dialog med kommunene for å identifisere deres mest aktuelle utfordringer. I samarbeid med kommunene legges grunnlaget for innholdet i samlingene.

– De regionale møteplassene skal bidra til at kommunene får nye verktøy og perspektiver. De vil også få testet ut en metode for samskaping som de kan ta med seg hjem og fortsette å bruke i egen regi. Utfordringene kommunene jobber med på samlingene er direkte knyttet til aktuelle problemstillinger lokalt, sier Anne Romsaas i KS.

Planlagte møtesteder:

Bodø 14. mai
Agder 17. oktober

Lenkeblokk Icon Les mer om prosjektet Regionale møteplasser her

 

TEKST: ANNIKEN GRUNDT