Til tross for besøksforbud og restriksjoner under covid-19, stopper ikke pandemien pårørende fra å ha kontakt med sine nærmeste i Overhalla. Beboere på omsorgsboliger og sykehjem i Overhalla kommune kan nå ha jevnlig kontakt med sine pårørende med bruk av videoløsningen Whereby.

Beslutningen ble tatt over en kopp kaffe
Ideen om å ta i bruk videoløsningen Whereby kom over en kaffekopp med rådmannen dagen etter det ble innført besøksforbud på institusjonene og sykehjemmene

– Valget av løsning var nok mer tilfeldig, men det var viktig for oss at det var enkelt å bruke, krevde lite utstyr og raskt kunne iverksettes, forteller Aunet.

Hun sier videre at muligheten for å etablere videobesøk har eksistert over lengre tid, men at det noen ganger krever en krise for å sørge for fortgang og igangsetting av nye tjenester. Avgjørelsen om å implementere videoløsningen ble tatt fredag morgen kl. 08.00 og samme dag kl. 13.00 var lokalavisen på plass for å lage en sak om videomulighetene i kommunen. Videre har Overhalla brukt ulike plattformer for å nå ut med informasjon til pårørende, eksempelvis Facebook, kommunens hjemmeside og lokalradio.

Positive effekter av videokommunikasjon
Alle beboere på omsorgsbolig og sykehjem har fått tilbud om å benytte seg av videoløsningen. Kommunen forteller at videobesøk nå benyttes aktivt av flere pårørende, og noen benytter det nærmest daglig. I praksis tar pårørende kontakt med avdelingen på sykehjemmet, som videre inviterer til et videobesøk. Kommunen har merket seg at yngre pårørende, eksempelvis barnebarn, oftere tar kontakt med de eldre beboerne enn tidligere. Tilbakemeldingene fra pårørende er utelukkende positive. Beboerne gir tilbakemelding om at videomuligheten gir økt livskvalitet og bedre opplevelse ved å se og høre sine nærmeste.

I tillegg har kommunen startet opp et nytt digitalt tilbud for eldre. En gjeng eldre menn pleier å møtes på den lokale kafeen hver morgen. Herremennene kunne ikke lengre møtes til den daglige kaffepraten etter utbruddet av covid-19. Kommunen opprettet derfor et digitalt «kafébord» i Whereby, som tillater dem å ha videomøte og opprettholde kontakten.

Komme seg ut av startgropa
Overhalla kommune har gode erfaringer med videokommunikasjon, og Aunets beste råd til andre kommuner er å komme seg ut av startgropa.

– Det kan lett gå bra. Problemet er ofte at mange blir sittende for lenge på gjerdet og vente på den optimale løsningen. Selvfølgelig avhenger fremgangsmåten og kompleksiteten av hvilke formål og brukergruppe teknologien skal brukes til med tanke på personvern og sikkerhet. Likevel er det lov å prøve og feile, rådet Aunet.

Prosjektlederens andre råd er at kommuner må dele, og oppfordrer alle til å lære fra andre kommuner.

– Man trenger ikke gå opp veien to ganger. Det er lov å kopiere litt. Vi har hatt stor nytte av å ha et nettverket med høy delingskultur som Trøndelagsløftet (regionalt samarbeid om velferdsteknologi). Finnes det ikke tilsvarende nettverk oppfordres det sterkt til at det etableres. I tillegg har det å inkludere fylkesmann vært en suksessfaktor for Overhalla kommune, avslutter Beate Aunet.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål
Send e-post til Beate Aunet i Overhalla kommune: beate.aunet(a)overhalla.kommune.no