For å kunne yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester, er det avgjørende at riktige og oppdaterte opplysninger om pasienter og brukere er tilgjengelige på rett sted til rett tid. For at helsepersonell skal ha tillit til at opplysningene er korrekte og fullstendige, og pasienter, brukere og pårørende skal våge å dele sensitive og personlige opplysninger med tjenestene, må personvern og informasjonssikkerhet være ivaretatt.

Kvikk-guiden tar for seg spørsmål og problemstillinger og temaer ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene.
Sentrale temaer er:

  • behandling av helse- og personopplysninger
  • anskaffelser, personvern og dataansvar
  • vurderinger ved bruk av inngripende teknologi
  • viktig om samtykke
  • spesielt om personvernkonsekvensvurdering (DPIA)

Denne guiden er for/til de som arbeider med velferdsteknologi i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og som har fått erfaring og basiskunnskaper på dette området.

Det anbefales at man har satt seg inn i Veikart for tjenesteinnovasjon og at man har lest Kvikk-guide til velferdsteknologi.

Lenkeblokk Icon Kvikk-guide om behandling av helse- og personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi