Les rapporten: Sykehus og kommuners arbeid med utskrivingsklare pasienter

Les rapporten: Samhandling mellom kommuner og sykehus

Debatten er digital og finner sted mandag 15. mars kl.12:30-14:30. 

Lenkeblokk Icon Meld deg på debatten

KS lanserer to rapporter om samhandling

Bakgrunnen for debatten er at KS skal lansere resultatene av FoU-rapportene «Samhandling og oppgaveoverføring mellom sykehus og kommuner», levert av SINTEF og «Sykehus og kommuners arbeid med utskrivningsklare pasienter», levert av Møreforskning og Høgskolen i Molde.

Hør podcast-episoden av Der livet leves om samhandling i helsetjenesten, der gjest er Tarald Rohde, som er seniorrådgiver i SINTEF digital og prosjektleder for rapporten Samhandling og oppgaveoverføring mellom sykehus og kommune. 

Program

Presentasjon av resultater fra FoU-rapportene ved forskerne fra SINTEF og Møreforskning.

Debatt: Samhandling mellom helseforetak og kommuner - har den blitt bedre eller verre?

Debatten ledes av Kjell Erik Saure, kommunikasjonsavdelingen i KS.

Innledning ved styreleder i KS, Bjørn Arild Gram og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp), ordfører Helga Pedersen, Tana kommune (Ap), ordfører Gyro Heia, Birkenes kommune (Sp), og ordfører Torgeir Dahl, Molde kommune (H) deltar i debatten.