Satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving er en nasjonal etikksatsing som bistår kommunene lokalt gjennom regionale rådgivere. Rådgiveren i din region kan kontaktes når ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenestene ønsker mer kompetanse i praksisnær etisk refleksjon i form av metodekurs for ledere og/eller ansatte, fagdager eller råd. Vi tilpasser alle våre foredrag/verksteder i samarbeid med dere slik at dere får etisk kompetanseheving, fagutvikling og kvalitetsforbedring utfra behov og nivå.

Regionale rådgivere i satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving:

Tanja Yvonne Alme
Rådgiver i Møre og Romsdal


Foto: Ingar Sørensen

 

Hege Berntzen
Rådgiver i Viken


Foto: Ingar Sørensen

 

Hanne Norum Hollekim
Rådgiver i Innlandet


Foto: Ingar Sørensen

 

Leni Klakegg
Rådgiver I Vestland


Foto: Ingar Sørensen

 

Lars Helge Myrset
Rådgiver i Rogaland


Foto: Ingar Sørensen

 

Anita Nilo
Rådgiver I Vestfold og Telemark


Foto: Ingar Sørensen

 

Christine Haga Sørlie
Leder av Etikksatsingen i KS


Foto: Ingar Sørensen