- Det er nybrottsarbeid å organisere det lokale kommunale etikkarbeidet inn i et regionalt nettverk, sa fagjuryens formann Erik Seierstad.

Fagjuryen mener USHT Innlandet har vist at etikkarbeid er noe kommunene kan samarbeide om gjennom interkommunalt etikknettverk og klinisk-etisk komitéer.

- Å møte mennesker med forståelse og respekt er viktig, og denne prisen bidrar til å løfte frem gode eksempler og inspirere til mer etikksatsing. Regjeringen har styrket etikksatsingen i 2022 og håper at godt etikkarbeid kan rulles ut i hele landet, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.


Utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester, her representert med Målfrid Schiager, Åsa Karin Serholt, Karin Hammer, Marit Sjørengen, Ellen Baukhol-Klidonas og Hanne Norum Hollekim sammen med nestleder i KS, Jenny Følling og helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol. Foto: KS

- Behovet for etisk kompetanse blir ikke mindre i tiden fremover, behovet blir større. Vi ser frem til å gi et bedre tilbud i hele landet, både gjennom regionale og nasjonale tilbud. Høy etisk standard er viktig for at kommunene skal klare å levere trygge og gode tjenester i et samfunn i stadig forandring, sa nestleder i KS, Jenny Følling.

Etikksatsingen er en bidragsyter innenfor store satsinger som Leve hele livet. Siden 2014 har KS utviklet læringsnettverkene Gode pasientforløp. I Gode pasientforløp møtes kommuner og spesialisthelsetjenesten for å finne gode måter å sikre pasientene helhetlige, koordinerte og trygge tjenester. Helsefellesskap er også en arena hvor etikk og etisk refleksjon kan være nyttig.

Etikkprisen hever kvaliteten

- USHT Innlandet er en verdig vinner av prisen. Etisk refleksjon i kommunale helse- omsorgstjenester bidrar til nye og bedre løsninger. Ansattes faglige skjønn og yrkesstolthet styrkes, og lederne blir gode og tydelige rollemodeller, sa leder av Etikksatsingen i KS, Christine Haga Sørlie.

Etikkprisen deles ut av satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS. Etikksatsingen er en faglig ressurs for kommunenes systematiske arbeid med etikk, verdibevissthet og etiske utfordringer i helse- og omsorgstjenesten. Satsingen finansieres av Helse og omsorgsdepartementet, og har et formelt samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME).

Flere nominerte

Etikkprisen deles ut til kommuner eller virksomheter som gjennom systematisk etikkarbeid styrker den etiske kompetansen hos ledere og medarbeidere, bidrar til økt opplevelse av verdighet og integritet hos brukerne av tjenestene, samt har etisk refleksjon som en del av det ordinære kvalitets- og fagutviklingsarbeidet i tjenestene.

Sandefjord kommune og Ørland kommune var også nominert til prisen og fikk hederlig omtale av fagjuryen for sitt arbeid.

Lenkeblokk Icon Nominerte til Etikkprisen 2021