Fagjuryen for Etikkprisen 2022 sier at Eigersund kommune kan vise til et langvarig og solid etikkarbeid. Arbeidet er satt inn i planverk, og alle nivåer i kommunen har etisk refleksjon, inkludert kommunalsjefens stab.

- Med etikkprisen ønsker vi å løfte frem det gode arbeidet og inspire til mer etisk refleksjonsarbeid ute i kommunene. Møte mellom ansatt og bruker er viktig. Fagfolkene er den viktigste ressursen vi har. Sammenlignet med andre land lykkes vi godt med å gi gode, likeverdige tjenester til innbyggerne, sa statsråd Ingvild Kjerkol i sin tale under prisutdelingen.

Etikkprisen 2022 ble delt ut av Helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol, og nesteleder i KS, Sven Tore Løkslid. Vinneren av prisen fikk med seg 100 000 kroner. Modum kommune og Oslo kommune var også nominert til prisen og fikk hederlig omtale av fagjuryen for sitt arbeid.

Lenkeblokk Icon Nominerte til Etikkprisen 2022 (nettside)

- Demografien er i endring. Det blir flere eldre og færre unge, og vi må arbeide annerledes. Det kan være utfordrende, men det åpner også for muligheter. Etikk handler egentlig om hvordan vi danner det gode liv, ikke bare noe vi tar i bruk ved kriser. Vi regner med at prioriteringsutfordringene vil bli enda tøffere i alle ledd fremover, sa KS nestleder Sven Tore Løkslid.

Bredt og helhetlig arbeid

Etikk inngår i alt kvalitetsarbeid, og fagjuryen syntes det var spennende å lese eksempler fra tjenestene om effekten av arbeidet. Det tenkes helhetlig ved at etikk-kontakten også er pårørendekontakt, slik at brukerperspektivet blir ivaretatt fra flere perspektiv. Det sier noe om synergieffekt at Eigersund kommune også har vunnet Pårørendeprisen. Etikkarbeidet er bredt. Det er gode planer for videre spredning og styrking av etikksatsingen.  Fagjuryen ønsker Eigersund kommune alt godt med det videre etikkarbeidet.

Styrker kvalitets- og fagutviklingsarbeidet 

Etikkprisen deles ut til kommuner som gjennom systematisk etikkarbeid styrker den etiske kompetansen hos ledere og medarbeidere, bidrar til økt opplevelse av verdighet og integritet hos brukerne av tjenestene, samt har etisk refleksjon som en del av det ordinære kvalitets- og fagutviklingsarbeidet i tjenestene.

Etikkprisen deles ut av satsningen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS. Satsningen er en faglig ressurs for kommunenes systematiske arbeid med etikk, verdibevissthet og etiske utfordringer i helse- og omsorgstjenesten. Satsningen finansieres av Helse og omsorgsdepartementet, og har et formelt samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME).