Formålet med webinaret er å løfte og heie på alle jobber i helse- og omsorgstjenesten, og vise gode måter å ta vare på seg og kollegaer.

Etikksatsingen samlet tre flinke mennesker til å si noe om værekraft, bærekraft og etisk refleksjon:

  • Michael De Vibe er lege og forsker. Han snakker om viktigheten og styrken i tilstedeværelse.
  • Elisabeth Helland Larsen er barnebokforfatter, skuespiller og sykehusklovn. Hun har vært med på fagdager Etikksatsingen har arrangert om Åpenhet om døden. Hun snakker om å lage rom for både person og profesjon, og autentiske møter mellom mennesker. I webinaret leser hun fra boken; Jeg er livet. Elisabeth har skrevet teksten, Marine Schneider lagde illustrasjonene og den er gitt ut på Magikon Forlag.
  • Tanja Yvonne Alme er kreftsykepleier, faggruppeleder i NSF og regional etikkrådgiver i Etikksatsingen. Hun snakker om hvordan systematisk etisk refleksjon også har en betydning for gode kulturer, lærende organisasjon og faglig/personlig støtte i etisk krevende situasjoner.
  • Innledning og avslutning er ved Christine Haga Sørlie, leder av satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving.

Vi håper dere ser på webinaret sammen. Og forslår at dere etterpå reflekterer over hvordan gode holdninger og en åpen kultur kan bidra til å gi mestring og arbeidsglede, styrke gode prioriteringer og sunne grenser. Hverdagsetikken og pasientsikkerheten blir trolig best ivaretatt når ledere og ansatte har det bra.

Webinaret - Ta vare!

Tilstedeværelsesøvelse - Michael De Vibe