De var ikke i stand til å ta vare på seg selv. De hadde levd sammen et langt liv og ønsket ikke hjelp fra hjemmesykepleien. Den eldste var alvorlig hjertesyk. Han spiste lite, var tungpusten og hadde hevelse i beina, men avslo alle tilbud om hjelp, selv om han ble raskt dårligere

Etter hvert ble pleiepersonellet delt i sitt syn på hvordan de skulle hjelpe dem. Noen mente at de måtte respektere den eldste broren sitt ønske, siden han var samtykkekompetent. Andre mente at han ikke skjønte sitt eget beste og at de burde bruke tvang for å hjelpe ham. Det var vanskelig å være pleiepersonell. De ansatte var slitne og frustrerte, og det var mange følelser i spill.

Etisk refleksjon og 6-trinnsmodellen gav dem mulighet til å rydde i tanker og følelser, sortere og se saken fra forskjellige sider. Det ble satt ord på de ulike meningene og hvilke verdier som var i konflikt med hverandre. Det ble etter hvert tydelig at det var viktig å respektere den eldste sitt ønske. Det ble roligere blant pleiepersonellet etter refleksjonen, og fokuset ble godt stell og god omsorg. Hjemmesykepleien besøkte dem to ganger i døgnet, og etter noen korte uker døde den gamle mannen hjemme i sin egen stue, der hvor han levd sitt liv og ønsket å være.