Prosjektleder Leve Hele Livet, Ørsta kommune
stina.jakobsen@orsta.kommune.no
Mobil: 468 20 753

Er tilknyttet det regionale støtteapparatet i Møre og Romsdal / KS Møre og Romsdal.