Seniorrådgiver KS Innlandet
Kristin.Mantroen.Lorentzen@ks.no

Mobil: 91860978

Er tilknyttet det regionale støtteapparatet i Innlandet/KS Innlandet.