Kommunene og sykehuset i øvre Telemark har deltatt i Gode pasientforløps læringsnettverk som KS har gjennomført i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Dette arbeidet er forankret i helsefellesskapet. Nå spres forbedringsarbeidet til hele regionen – og både eksisterende og nye forbedringsteam i kommuner og sykehus kan delta.

På en inspirasjonsdag i Skien onsdag 18. oktober fikk deltakerne høre mer om erfaringene fra arbeidet så langt, og hvorfor Gode pasientforløp er så bra! I 2024 blir det en videreutvikling av arbeidet med pasientforløp i regi av helsefellesskapet i Telemark. Som tidligere vil Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester bistå med veiledning av forbedringsteamene. Gode pasientforløp vil støtte det videre arbeidet.

I statsbudsjettet for 2024 foreslås det midler til å videreutvikle arbeidet i Gode pasientforløp i regi av KS. Midlene foreslås benyttet til å videreutvikle og drifte nettside med tilgjengelig og oppdatert veiledningsmateriell og til veiledning til helsefelleskapene i planlegging, gjennomføring og implementering.