Ellen Marie Troland Hufthammer er fagsykepleier ved medisinsk sengepost på Notodden sykehus og leder for sykehusets forbedringsteam i Gode pasientforløp. Diabetesteamet og Hufthammer ble valgt ut blant 24 nominerte. Ved vurderingen av kandidatene ble det lagt vekt på at arbeidet skal være kunnskapsbasert og at brukerne har fått medvirke.

- Hun leder et arbeid som går på samhandling med stor grad av brukerinvolvering. Så langt viser arbeidet gode resultater, sa administrerende direktør Tom Helge Rønning da sjekken på 10.000 kroner ble overrakt prisvinneren.

Konferansen ble arrangert onsdag 9. november som en del av pasientsikkerhetsuken på Sykehuset Telemark. Les mer på sykehusets nettsider.  

Se også Hufthammers presentasjon på tredje samling i Gode pasientforløps læringsnettverk i Telemark