Gode pasientforløps nasjonale erfaringskonferanse i 2022 ble en hybrid konferanse, med ca. 140 deltakere til stede på Radisson BLU i Oslo og ca. 360 deltakere som fulgte konferansen på nett. 

- Vi er opptatt av å se forbedringsarbeidet i Gode pasientforløp i sammenheng med rammebetingelsene på nasjonalt nivå. Helsefellesskapene er en viktig ramme for forbedringsarbeid. Mange av de regionale læringsnettverkene har derfor knyttet seg opp til beslutning i faglige samarbeidsutvalg i helsefellesskapene, sa Askum.

Hva er viktig for deg?
-  Sjå oss, lytt til oss, forstå oss, sa Nina Kvernmo, brukerrepresentant fra Møre og Romsdal i sitt innlegg. Kvernmo leder brukerrådet i Vestnes kommune.

Kvernmo som både er syk selv og pårørende til en syk ektemann understreket at «det er viktig for meg er at jeg er viktig for deg».  

Jannike Dyb Oksavik og Cecilie Fromholt Olsen, begge førsteamanuenser ved henholdsvis NTNU og OsloMet, har fulgt hvert sitt læringsnettverk og forsket på pasientforløp og pasientmedvirkning i sine doktorgradsarbeid. Hva er viktig for deg?-samtalen var tema for innleggene deres på konferansen.

Erfaringer fra kommuner
Annett Ranes, enhetsleder hjemmetjenesten i Surnadal kommune, fortalte om hvordan kommunen arbeider med systematisk oppfølging ved hjelp av Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH). Innlegget hennes var også en introduksjon til en film Gode pasientforløp har fått produsert om HPH.

Koordinerte overganger var temaet for Rita Helmes og Rita Hofsøys innlegg. Helme er spesialsykepleier i koordinerende enhet i Harstad kommune og Hofsøy arbeider som fagsykepleier ved Harstad sykehus. 

Erfaring fra kommuner og sykehus
Anne Johansen, fagutviklingssykepleier i Hvaler kommune, snakket om betydningen av forankring. Deltakelse i læringsnettverk var besluttet på kommunalsjefs- og virksomhetsnivå og forbedringsteamet kom godt i gang med arbeidet, men det ble brudd i lederrekken, flere i forbedringsteamet sluttet og sykefraværet økte. Likevel har Hvaler klart å sette arbeidet med pasientforløp på dagsordenen på nytt.

I innlegget fra Sandefjord kommune handlet det om systematisk oppfølging ved hjelp av elektroniske tavler. Donate Kittilsen Aashildrød, enhetsleder hjemmetjenesten og Vibeke Selstø Høijord, faglig rådgiver digitalisering og utvikling HSO snakket om hvordan Sandefjord har jobbet med pasientforløp – fra pilot til drift.

Making large scale change happen
Helen Bevan, Chief Transformation Officer i National Health Service i England er en ettertraktet og verdsatt foredragsholder innen kvalitetsforbedring, kvalitetsutvikling og endringsledelse i helsetjenesten. Temaet for hennes innlegg var makt til å skape endringer.
   

Se opptak av konferansen

Se presentasjonene fra konferansen