Retningsendringen «hva er viktig for deg?» er en viktig del av fundamentet i Gode pasientforløp, og initiativet til Hva er viktig for deg?-dagen kom i Norge i 2014. Dette initiativet har siden spredd seg til over 50 land.

KS gjennomfører satsingen Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Arbeidet finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som også leder styringsgruppen.

På et digitalt arrangement i regi av kampanjen Nursing Now Challenge tidligere i dag, ble det viktige arbeidet til sykepleiere rundt om i verden feiret, og det ble delt ut priser i følgende seks kategorier: Leadership, Innovation, Research, Advocacy & Communication, Compassion, and Partnership & Collaboration.

Anders Vege ble tildelt prisen på grunn av sin framtredende rolle i den internasjonale «hva er viktig for deg?»-bevegelsen.

- Arbeidet hans har inspirert ledere og helsepersonell til å tenke på pasientenes fulle kapasitet og hva som betyr mest når man skal skape pasientforløp – alt for å oppnå bedre resultater, sa Joao Marcal Grillo, grunnlegger og leder av Jaya Mental Health, da han leste opp begrunnelsen for prisen.

Prisen består av 500 amerikanske dollar og en Nursing Now Challenge-pokal.

Nursing Now Challenge er en global kampanje som har som formål å støtte sykepleiere og jordmødre i rollene som ledere, utøvere og talspersoner innen helse. Nursing Now Challenge ledes av professor Lisa Bayliss-Pratt ved Coventry University, og Nursing Now-navnet eies av The Burdett Trust for Nursing. Dette er en uavhengig veldedig stiftelse oppkalt etter Sir Henry Burdett KCB, grunnleggeren av Royal National Pension Fund for Nurses. Burdett (1847-1920) var en engelsk finansmann og filantrop.