Nettverket var en videreføring av læringsnettverket som ble gjennomført i 2014 og 2015.  

Nettverkssamlinger
Første samling ble gjennomført 20. og 21. september 2016
Andre samling ble gjennomført 24. og 25. januar 2017
Tredje samling ble gjennomført 13. og 14. september 2017
Fjerde samling ble gjennomført 13. og 14. juni 2018