Nettverkssamlinger
Første samling ble gjennomført 15. og 16. november 2016 i Stavanger
Andre samling ble gjennomført 7. og 8. mars 2017 i Haugesund
Tredje samling ble gjennomført 20. og 21. september 2017 i Stavanger
Fjerde samling ble gjennomført 29. og 30. mai 2018 i Stavanger