De 21 kommunene er: Eidskog, Gausdal, Grue, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Løten, Nord-Aurdal, Nord-Odal, Ringebu, Ringsaker, Sel, Stange, Stor-Elvdal, Sør-Fron, Sør-Odal, Trysil, Tynset, Vågå, Øyer og Åsnes.

Nettverkssamlinger
Første samling ble gjennomført 4. og 5. april 2017 på Hamar
Andre samling ble gjennomført 5. og 6. september 2017 på Gjøvik
Tredje samling ble gjennomført 6. og 7. mars 2018 på Lillehammer
Fjerde samling ble gjennomført 4. og 5. desember 2018 på Hamar