- Postere og presentasjoner viser en modenhet, ikke fordi dere er i mål, men fordi dere vet hvor dere skal, sa professor emeritus Anders Grimsmo. Han holdt som vanlig innlegg på samlingen og var tilgjengelig for å svare på spørsmål fra de 180 deltakerne på samlingen under gruppearbeidet. 

Deltakelsen i Gode pasientforløp for eldre og kronisk sykes læringsnettverk i Møre og Romsdal har også vært svært bra. 32 av 34 kommuner har deltatt i arbeidet med å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester sammen med alle sykehusene. 

Birgitte Forsaa Åbotsvik arbeider som pasientkoordinator for Pasientsentrert team i Tromsø kommune. Hun fortalte om hvordan dette arbeidet bidrar til å skape gode overganger i pasientforløpet.

Erfaringer fra Ålesund, Rauma og Volda
Elin Vegsund fortalte om erfaringer med systematisk bruk av Hva er viktig for deg?-samtalen på Blindheim omsorgssenter i Ålesund kommune. Gro Berild og Eva Lianes fortalte om status i arbeidet og de utfordringene forbedringsteamet har støtt på i arbeidet med helhetlige pasientforløp i Rauma kommune. Siden 2014 har kommunen vært gjennom flere omstillinger, og alle tjenester ble samlet i ett bygg i 2018.

Sammen med forbedringsteamet presenterte Malene Rovde hvordan Volda kommune har arbeidet med gode overganger og implementering. Forbedringsteamet på Ålesund sykehus avsluttet dagen med en video som med mye humor viste hvordan det har blitt jobbet på Ålesund sykehus.

Kristiansund og Smøla
De to siste forbedringsteamene som presenterte arbeidet sitt var Kristiansund kommune ved Jeanette-Christin H. Størseth som er fagansvarlig USHT i Møre og Romsdal og Gunvor Folde og Kari Lie i Smøla kommune.

Avslutningsvis stod morgendagens e-helse på programmet. Heidi Slagsvold fra KS snakket om e-helseplattform i resten av landet, mens Helge Storøy fra ROR IKT og Kirsti Hamar fra Helse Møre og Romsdal informerte om arbeidet med Helseplattformen, en felles journalløsning for hele Midt-Norge.

Program

Postere

Nesset kommune

Presentasjoner
Sigrid J. Askum: Helhetlige, trygge og koordinerte pasientforløp
Anders Grimsmo: Samhandling og forebygging til beste for eldre og personer med kronisk sykdom
Birgitte Forsaa Åbotsvik: Pasientsentrert helsetjenesteteam
Elin Vegsund: Systematisk bruk av Hva er viktig for deg?-samtalen
Gro Berild: Hva har arbeidet med helhetlige pasientforløp betydd for tjenestene i Rauma kommune?
Malene Rovde: Det gode pasientforløp i Volda kommune
Britt Valderhaug Tyrholm: Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient
Jeanette-Christin H. Størseth: Forbedringsteam Kristiansund kommune
Gunvor Folde og Kari Lie: Virtuell avdeling og pasientsikkerhet
Heidi Slagsvold: Én innbygger – én journal
Helge Storøy og Kirsti Hamar: Det sømløse pasientforløpet med Helseplattformen
Sigrid J. Askum og Anders Vege: Veien videre

Videoopptak
Anders Grimsmo om samhandling og forebygging
Birgitte Forsaa Åbotsvik om pasientsentrert helsetjenesteteam
Elin Vegsund om systematisk bruk av Hva er viktig for deg?-samtalen
Malene Rovde om det gode pasientforløp i Volda kommune
Anniken Standal Remseth/forbedringsteamet ved Ålesund sjukehus
Britt Valderhaug Tyrholm om framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient
Gunvor Folde og Kari Lie om virtuell avdeling og pasientsikkerhet i Smøla kommune
Heidi Slagsvold om én innbygger – én journal