Før samlingen har forbedringsteamene jobbet med Gode pasientforløp i egen kommune eller på eget sykehus med utgangspunkt i forberedelsene til første samling og det som ble presentert i Molde i oktober. Alle team skal utvikle gode pasientforløp basert på Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH).

De har blant annet definert hvilke pasienter eller brukere som omfattes av arbeidet, satt mål og definert hvilke forbedringstiltak som må gjennomføres for å nå disse. Forbedringsteamet har også vurdert hvilke sjekklister de trenger, hvilke personer som må involveres i arbeidet og hvilke målinger som bør gjøres.

Neste samling arrangeres i Kristiansund 4. og 5. juni.