Berit Westbye er spesialergoterapeut i Grimstad kommune og har siden 2012 besøkt alle 78-åringer i kommunen som takker ja til tilbudet. Hittil har hun vært hjemme hos ca. 350 personer i den aktuelle aldersgruppen. Ofte er ektefellen med, så totalt har hun snakket med nærmere 500 personer.

Dialogen
Den første delen av samtalen er viktig, den tar 20 til 30 minutter og er uten papirer. Da glir samtalen lettest. Oppmerksomheten er kun på brukeren. Når Westbye tar fram papirene, har hun og den eldre allerede vært innom mange av de faste temaene – sosialt nettverk, innhold i hverdagen, mat, drikke, sikkerhet i hjemmet og fysisk aktivitet.

Westbye har med seg en informasjonsmappe som gås igjennom. Den er testet ut i fem kommuner og inneholder ulike brosjyrer som sikrer at alle de fire temaene blir berørt. Ergoterapeuten har også et godt og viktig samarbeid med brannvesenet.

Starten på arbeidet
Westbye ble ansatt som prosjektleder for helsefremmende hjemmebesøk i Aust Agder i 2012. Hun startet arbeidet med å lage en plan for hvordan besøkene kan gjennomføres og innhentet erfaringer fra andre kommuner. Ut ifra tilbakemeldingene ble det valgt å satse på 78-åringene. Når man driver med helsefremmende arbeid er det viktig å komme i gang tidlig.

- Vi begynte høsten 2012 med det første årskullet. I år er jeg er i gang med de som er født i 1939. Hjemmebesøk tilbys de som ikke har tjenester fra kommunen fra før som or eksempel dagsenter, hjemmesykepleie eller praktisk bistand.

Har de trygghetsalarm, fysioterapi- eller ergoterapitjenester, så får de også tilbud om besøk. Mellom 60 og 70 prosent av 78-åringene takker ja, sier Westbye.

Forskjellige måter å følge opp på
Mange kommuner jobber nå med helsefremmende hjemmebesøk. I 2013 hadde 25 prosent av kommunene dette tilbudet. I starten hadde samtalene et helt annet fokus enn det de har nå. Før var det mye fokus på forebygging, nå er det helsefremmende viktigst i samtalene.

- Kommunene har forskjellige måter å følge opp hjemmeboende eldre på. Noen kommuner tilbyr både informasjonsmøter og besøk. Jeg har tro på hjemmebesøk og en til en-samtalen. Vi må jobbe forebyggende – og ikke minst helsefremmende. Hva bruker du dagene dine til, hva er du opptatt av? Ofte kommer kommunen inn når noe har skjedd. Det vi må fokusere på er det som gjør at den eldre mestrer hverdagen sin, forteller Westbye.

Gir besøkene resultater?
Av og til møter hun folk med tidlig demens, enten hos den som besøkes eller hos ektefellen. Og det hender at hun treffer par der den ene steller den andre, uten at kommunen vet om det. Hvis man da kan få satt inn noe avlastning, så kan det hende at brukeren klarer seg lenger hjemme.

I tillegg til jobben som spesialergoterapeut i Grimstad kommune, har Westbye en prosjektstilling i samarbeid med Senter for omsorgsforskning, sør ved Universitetet i Agder. Hun intervjuer alle 78-åringer ved første besøk, deretter etter fem år for å se om besøkene har noen effekt. Får for eksempel de som takker nei til hjemmebesøk flere tjenester på et senere tidspunkt?

Hva er viktig for deg?
Westbye forteller om en person som var veldig glad i hagearbeid men ikke lenger klarte å bøye seg. Vedkommende fikk hjelp av en anleggsgartner som bygget høye bed. Noen eldre har ikke lenger førerkort, er glade i å sykle, men er ustøe. Nå finnes det trehjulsykler for voksne, slik at de fortsatt kan komme seg ut.

- Nesten ingen vet at alle kommuner har en syns- og hørselskontakt. Du kan få hjelp, slik at du fortsatt kan brodere hvis det er det du har lyst til. Jeg snakker veldig sjelden om hjemmesykepleier og hjemmehjelp, men mye om de små tingene som gjør at folk kan mestre hverdagen sin, sier Berit Westbye.

Gode samtaler
Berit Westbye gjennomfører maksimalt tre besøk på en dag. Du må være oppmerksom hele tiden, hva ble sagt og hva ble ikke sagt. Og det er viktig å ha tid til å vente på svaret. Noen ganger kan den eldre ta opp ting som er vanskelig. Alle følges opp, noen med en telefon, andre med besøk.

- At du har en kontaktperson, et navn og et nummer – det er viktig for mange. Det kan være vanskelig å finne fram i kommunen, og jo større kommunen er, jo vanskeligere blir det, avslutter Berit Westbye.

Hun forteller at hun møter mange kloke og reflekterte mennesker og har mange gode samtaler. Å jobbe med hjemmebesøk er svært givende.