Pris for deltakelse pr kommune (pris u/mva)

Priser 2017

Antall samlinger

Kommunestørrelse

 3

 

Opp til 5 000 innbyggere

       8 000

 

5 001 – 7 500 innbyggere

     10 500

 

7 501 – 10 000 innbyggere

     16 000

 

10 001 – 15 000 innbyggere

     21 000

 

15 001 – 20 000 innbyggere

     25 000

 

20 001 – 30 000 innbyggere

     32 000

 

30 001 – 40 000 innbyggere

     36 000

 

40 001 innbyggere og mer

     42 000

 

 

I tillegg betaler kommunene egne reiseutgifter, og må dekke oppholdsutgifter på samlinger.

Kost/losji pr person vil være ca kr 2 600,- pr. todagerssamling og ca kr 750,- pr temasamling.

Innholdet i programmet er i tråd med retningslinjene for å kunne søke OU-midler fra KS.