Målsettingen med nettverket er å integrere egenkontroll med kvalitetsutvikling på tjenestenivå. Dette gjøres ved å gå nærmere inn i en konkret tjeneste: voksne med samtidig psykisk lidelse og rusavhengighet. Nettverket vil bl.a. omhandle kommunestyrets overordnede tilsynsansvar, rådmannens internkontroll, kvalitetsutvikling i tjenestene og organisatorisk læring.

Over 20 kommuner meldte seg på nettverket, slik at nettverket gjennomføres i to puljer:

Pulje 1: Bærum, Rakkestad, Oppegård, Lillehammer, Haugesund, Os, Fusa, Sarpsborg, Drammen, Ålesund, Haram, Hå.

Pulje 2: Kvinesdal, Flekkefjord, Sirdal, Lyngdal, Rissa/Leksvik, Eigersund, Drangedal, Bjerkreim og Grimstad

Pilotnettverket er delfinansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og det er ingen deltakeravgift for kommunene. Kommunene dekker imidlertid egne reise- og oppholdsutgifter til samlingene. Det knyttes følgeforskning til nettverket pulje 1.