I samarbeid med Forskningsrådet og EU-nettverkene Horisont Bærekraftig Osloregion og Horisont Trøndelag, arrangerte KS, gjennom FINN-EU-nettverket, et matchmaking-arrangement 4.-11. september 2020.
Arrangementet inngikk i arbeidet som foregår i Mentordningen (les mer om arbeidet med Mentorordningen her), der KS og Forskningsrådet tilbyr veiledning til særlig motiverte kommuner og fylkeskommuner som har mål om å delta i et søknadsløp inn mot Horisont 2020/Horisont Europa.
Matchmaking-arrangementet hadde som formål å skape en plattform hvor aktører fra offentlig sektor og forskningsmiljøene kunne møtes, knytte kontakt og potensielt starte et søknadssamarbeid for sine Horisont 2020 Green Deal-ideer.

Arrangementet ble i sin helhet gjennomført i den digitale plattformen b2match. Gjennom deltakelse på digitale sesjoner fikk deltakerne både nyttig informasjon om innholdet i Green Deal-utlysningene gjennom presentasjoner fra Nasjonale kontaktpunkt (NCP-er) fra Forskningsrådet, og mulighet til selv å pitche sin prosjektidé eller sitt forskningsområde. I arrangementets andre del fikk deltakerne mulighet til å booke og gjennomføre digitale en-til-en-møter med hverandre.

På spørsmål om hva de tok med seg fra arrangementet, svarte Anne Lise Sagen Major (Ålesund kommune) (en av deltakerne i Mentorordningen), følgende:

- Aktiv deltakelse på eventet gjorde at vi jobbet internt med å definere hva vi ønsker å fokusere på inn mot Green Deal utlysningen. Både arbeidet med å sammenstille en one-pager og arbeidet med å lage en pitch førte til gode interne samtaler hvor vi fikk tydeliggjort for oss selv hva vi kan bidra med i et konsortium samt hva vi ser etter i det videre partnersøket. Forberedelsene til eventet førte også til en bedre forståelse for topic-teksten. Pitchen vår førte til tre matchmaking-samtaler, hvorav den ene igjen har satt oss i kontakt med to potensielle miljøer internasjonalt. Det er veldig spennende å være på partnersøk og vi gleder oss til fortsettelsen om vi lykkes å koble oss til et miljø som vil ta oss med.

Om lag 120 deltakere meldte seg på og deltok på arrangementets ulike deler. Deltakerne bestod av ulike forskningsmiljø, kommuner og fylkeskommuner, private næringsaktører og noen NGOer.

Deltakelse på dette arrangementet var også god trening for aktørene som planlegger å delta på EU-kommisjonens Research and Innovation Days 22.-24. September. Her vil de få muligheten til å utvide nettverket og møte potensielle prosjektpartnere utenfor Norge.