En kilde til inspirasjon!

Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør, KS og Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim

Kommunene har mange roller de skal fylle og står overfor mange utfordringer i dette arbeidet. Utfordringene er ofte komplekse, og kan komme til å gjøre seg gjeldende i mange år framover. Klima- og miljøutfordringer er ett eksempel, men kommunene utfordres også av andre store samfunnsendringer, som den demografiske utviklingen og økende grad av utenforskap. Gårsdagens løsninger fungerer ikke nødvendigvis på morgendagens utfordringer. Derfor er det viktig å se etter nye løsninger og ny praksis.

Et mulig skritt på veien mot nyskaping er å samarbeide med løsningsorienterte og kreative krefter utenfor kommunene. De siste årene har stadig flere kommuner – hver for seg eller i klynger – inngått langsiktige partnerskap med aktører i universitets-, høgskole- og instituttsektor (her for enkelhets skyld kalt «akademia»).

Denne erfaringssamlingen, som er utarbeidet i et samarbeid mellom KS og Universitetskommunen Trondheim TRD3.0, tar for seg kommuners partnerskap med slike akademiske institusjoner. Vi har spurt de 16 partnerskapene vi kjenner til bl.a. om hva som har utløst samarbeidene, hva det samarbeides om, hvilke forventninger de har, hvordan de rigger seg, hvilke resultater som er oppnådd, og hvilke erfaringer de vil dele med hverandre.  Partnerskapene som ligger til grunn for denne erfaringssamlingen representerer til sammen 34 kommuner og 16 akademiske institusjoner.

Formålet med denne erfaringssamlingen er først og fremst å vise fram de ulike modellene for partnerskap mellom kommuner og akademia. Vi håper det vil inspirere flere til å undersøke mulighetene som ligger i slike partnerskap. Det er altså ikke en metodeveileder eller oppskrift på «hvordan det skal gjøres» - snarere en kilde til inspirasjon og grunnlag for lokalt og regionalt samarbeid. I tillegg er det relevant å samle erfaringer som kan formidles til myndigheter, som grunnlag for å utvikle rammebetingelser, styrke muligheten for gevinst og redusere hindringer for samarbeid. De enkelte bidragene kan leses ved å klikke på boksen "De enkelte samarbeidene" , mens de andre boksene formidler synteser av bidragene. 

God lesing!

Kristin Weidemann Wieland Morten Wolden
Områdedirektør Forskning, innovasjon og digitalisering 

Kommunedirektør i Trondheim /

Universitetskommunen TRD3.0