Konferansen ble arrangert i Trondheim 4. november. Her kan du se den i tematiske bolker.

Del 1

Del 1 (09:00 - 10:15)

 • Velkommen, v/ Morten Wolden, kommunedirektør Trondheim kommune og Toril Hernes, prorektor nyskaping NTNU

 • Aktørene styrker samarbeidet på vei til fremtidens offentlig sektor v/ kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram, KMD

 • Samfunnsflokene og kommunenes rolle i fremtidens offentlige sektor v/ Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering - KS

 • Universitetskommune - hvorfor det?? v/ Arvid Hallén, styreleder HVL/styremedlem NIFU (tidl. adm. dir i Norges forskningsråd)

 

Del 2

 • Hvorfor vi vil være universitetskommune. Lenestolsamtale ledet av konferansier Anders M Tangen

  • Anne Berit Lein, ordfører Steinkjer kommune

  • Birgit Abelsen, professor ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin

  • Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning og studie ved NORD universitet

  • Remi Solberg, ordfører Vestvågøy kommune

 • Summing rundt bordene, og dialog mellom deltakere og panel

 

Del 3

 • Fra New public management til samskaping og universitetskommune 3.0, v/ Jacob Brix, lektor/PhD Innovasjon og organisatorisk læring ved Aalborg universitet

 • Hva kan universitetskommune gjøre for innovasjon i offentlig sektor? v/ Vidar Sørhus, avdelingsdirektør Norges forskningsråd

 • Unikom-boken lanseres, v/ Silje Anine Moss, avdelingsdirektør KS

  • Eksempler: Robust bemanningsplanlegging (Gørild Brekke, Trondheim), Folkekommune (Lars Bergesen, Bergen), Ibsenjubileet - kultur og kulturturisme (Kristin Barstad, Skien)

 

Del 4

 • Tenke det; ønske det; ville det med; – men gjøre det! Lenestolsamtale ledet av Gunilla Martinsson, prosjektleder KSF - KS

  • Anita Åsvang, enhetsleder ved Hårstadmarka barnehager

  • Elisabeth Wiken Telenius, fysioterapeut/PhD Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

  • Hilde Lorentzen, prosjektleder Universitetskommunen Oslo

 • Summing rundt bordene, og dialog mellom deltakere og panel

 • Når alt er sagt ..., v/ Arvid Hallén, styreleder HVL/styremedlem NIFU (tidl. adm. dir i Norges forskningsråd)

 • Aktørene styrker samarbeidet, v/ Morten Wolden, kommunedirektør Trondheim kommune