Rapporten ble presentert tirsdag 14. februar klokka 08.30. Se opptak av frokostmøtet under.

Deltakere i frokostmøtet:

  • Gunn Marit Helgesen - styreleder i KS
  • Inger Lise Skog Hansen - Fafo
  • Tom Markussen - Agenda Kaupang
  • Ragnhild Bendiksen - kommunalsjef i Vennesla kommune
  • Rune Sjurgaard - kommunaldirektør i Volda

Kommuner har fått et større ansvar for å ivareta og følge opp personer med omfattende psykiske lidelser og rus. I noen lokalsamfunn har det også skjedd alvorlige hendelser som følge av forhøyet voldsrisiko hos personer som gjennomfører tvungent psykisk helsevern.

Etter slike hendelser handler debatten gjerne om spesialisthelsetjenestens behandlingstilbud, psykiatrien, og kontrollregimer rundt pasienter med alvorlig psykisk lidelse.  Det kommunale perspektivet på ivaretakelse av personer hvor det er en forhøyet volds- eller sikkerhetsrisiko er ofte mindre belyst.

Det er noe av bakgrunn til at KS har bedt Fafo undersøke hvordan kommuner vurderer utfordringene knyttet til ivaretakelse av behovene til personer med alvorlig psykisk lidelse, eventuelt med samtidige rusproblemer, og en vurdert sikkerhetsrisiko.