I dag er den samlede verdien av kommunal og fylkeskommunal eide vann- og vindkraftselskap 291 milliarder kroner. Det forventes et fall i de årlige utbyttenivåene med 25 til 30 prosent fremover som følge av skatteforslaget. Tall fra KS viser at kommunesektoren fikk 4,3 milliarder kroner i utbytte fra kraftselskapene i 2021.

Lenkeblokk Icon Rapport: Økonomiske konsekvenser av ny grunnrenteskatt og høyprisbidrag på kraft for kommunale eiere

Kommuner og fylkeskommuner eier en betydelig del av samlet produksjonskapasitet for elektrisk kraft. Regjeringen har foreslått en grunnrenteskatt og et tidsbegrenset tillegg i tider med høye strømpriser. Skatteendringene kan ha store konsekvenser for økonomien i kraftselskapene og dermed også utbyttene for kommuner og fylkeskommuner. For kommunalt og fylkeskommunalt eierskap i vindkraftverk er det relative verdifallet høyere, med et estimert verditap på 60 til 70 prosent av totalkapitalen.