Det er Opinion/Norstat som har gjennomført undersøkelsen blant et representativt utvalg listekandidater ved kommune- og fylkestingsvalget 2019.

Lenkeblokk Icon Les hele rapporten om hva som motiverer til å delta i kommune- og fylkespolitikken

På spørsmål om hva som motiverer lokalpolitikere til å delta i politikken, er dette de tre hyppigste begrunnelsene:

  • Ønsker å bidra til utviklingen av et bedre lokalsamfunn
  • Engasjert i lokalmiljøet
  • Generelt interessert i politikk og samfunnsspørsmål

De unge kandidatene er de mest idealistiske. Av de under 30 år, ønsker 70 prosent å gjøre samfunnet bedre. Blant 30 – 45-åringene er prosentandelen enda høyere – hele 75 prosent.

Geografi mer styrende enn kjønn

Menn og kvinner svarer gjennomgående nokså likt på spørsmålene om motivasjon. Det eneste svaret som tydelig varierer avhengig av kjønn, er det som handler om politisk kontroll av administrasjonen. Kun fire prosent av kvinnene oppgir dette som motivasjonsgrunn, mot hele elleve prosent blant mennene.

Det er større geografiske forskjeller enn kjønnsforskjeller. I Nord-Norge er det engasjementet for lokalsamfunnet og spesielle lokale saker som motiverer. 59 prosent av respondentene avgir dette som grunn, mens det på Østlandet er en mer generell samfunnsinteresse som motiverer til lokalpolitisk deltagelse.

Partitilhørighet og enkeltgrupper i samfunnet

Signifikant flere av representantene fra Rødt og SV oppgir at de ønsker å gjøre en innsats for en bestemt gruppe i samfunnet enn de øvrige listekandidatene.

Representantene fra Miljøpartiet De Grønne er klarest overrepresentert når det gjelder å oppgi «ønsker å bidra til utviklingen av et bedre samfunn» som svar, mens signifikant flere Arbeiderpart- og Høyre-representanter vektlegger at erfaring som lokal folkevalgt er viktig for deres egen karriere.