Gå til de nye nettsidene

Lenkeblokk Icon Gå til prinsippene for digitale selvbetjeningsløsninger

Tenk deg at du skal søke om barnehageplass. For å gjøre dette, må du inn på en digital tjeneste der du skal oppgi bestemt informasjon. Men hva om du ikke skjønner hva du skal gjøre fordi språket på nettsiden er uforståelig?

Nå har KS i et nytt FoU-prosjekt utarbeidet konkrete prinsipper for språk og struktur i de ulike elementene av en digital tjeneste. Alt er samlet på splitter nye nettsider.

Skal bli slutt på søknadskjemaer som forvirrer

Et av de viktigste målene med digitalisering er at innbyggerne skal bli mer selvbetjente.

– For at en digital tjeneste skal være brukervennlig og universelt utformet, må språket være klart og lett å forstå. Men hva er egentlig klart språk på en knapp eller i en ledetekst? De nye prinsippene for klart språk i digitale selvbetjeningsløsninger gir oss svar på denne typen spørsmål, sier Kristin Weidemann Wieland, direktør i KS.

Alle som bestiller og lager digitale tjenester må forholde seg til kravet om universell utforming (UU) og at språket i digitale tjenester skal være klart og enkelt å forstå.

I dag er det ingen enhetlig praksis for utformingen av tekstlig innhold i digitale tjenester. Innhold og struktur på for eksempel en kvitteringsside kan variere fra søknadsløsning til søknadsløsning. Selv innholdsprodusenter som jobber med den samme digitale løsningen, fyller de elementene på ulike måter.

Gjør innholdsarbeidet enklere

de nye nettsidene på ks.no finner du prinsippene som gir godt og leservennlig språk, uansett hvilket designsystem du bruker.

Du får tips om hvordan du kan lage gode titler og ingresser, hvordan du skriver tydelige setninger, og hvilken tekstform du bør bruke på alle elementene på siden, slik som for eksempel knapper, lenketekster og nedtrekksmenyer. I tillegg ser du gode eksempler på prinsippene tatt i bruk.

– Målet er at alle som lager innhold til digitale selvbetjeningsløsninger, tar prinsippene i bruk. Vi tror det vil gjøre innholdsarbeidet enklere for dem som skal utvikle tjenestene, at tjenestene blir mer forutsigbare, og ikke minst at innbyggerne får en bedre opplevelse og får løst oppgavene sine mer effektivt, sier Weidemann Wieland.

Kombinerer ulike fagfelt for å gi best mulig tjenester

Prosjektet har vært omfattende. KS har samarbeidet med Difi for å utvikle produktet, som NTB Arkitekst og Netlife har levert. Det ligger mye arbeid bak det tverrfaglige sluttproduktet.

– Mange har vært involvert i prosjektet og bidratt inn med sine fagkunnskaper, slik som Språkrådet, tekstvitere og interaksjonsdesignere. Vi har diskutert ulike tilnærminger, brukertestet og lest masse litteratur, forteller Heidi Bunæs Eklund fra NTB Arkitekst.

– Vi derfor ganske sikre på at det vi har kommet frem til nå, er gode anbefalinger.