Spesielt har hensyn til elevenes personvern med slik bruk av elevdata vært viktig for prosjektet

Lene Karin Wiberg

Les rapporten fra prosjektet

Lenkeblokk Icon Last ned rapporten i pdf-versjon

Sammen med Oslo kommune og Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE), kjører nå KS et prosjekt for å kunne skreddersy opplæringen til hver elev og utnytte mulighetene som læringsanalyse gir. Prosjektet ligger helt i forskningsfronten innenfor sitt felt, og vekker stor interesse internasjonalt. Både Kina, Portugal og Danmark har fått øynene opp for hva vi holder på med her i Norge nå.

- Målet vårt er å undersøke hvordan læringsanalyse kan brukes til å finne elevens faglige nivå, anbefale relevante læringsressurser, og samtidig bidra til at leverandører kan utvikle læremidler av høy kvalitet, sier Lene Karin Wiberg i KS.

Gjør dataene tilgjengelige og anvendelige

Elever har tilgang til mange ulike digitale lærings- og kartleggingsressurser fra forskjellige leverandører. Når elever bruker disse ressursene, legger de igjen en stor mengde data. Disse dataene dokumenterer noe av elevenes aktivitet og kompetanse, og kan gi bedre tilpasset opplæring for hver enkelt elev.

De digitale læringsressursene analyserer dataene og kan tilpasse oppgavene til elevens forutsetninger.

- Vi kan bruke dataene til å gi et bedre bilde av elevens kompetanse når lærer skal gi underveis- og sluttvurdering. Utfordringen har vært at disse dataene er lite tilgjengelige og har manglet en felles standard, slik at det har vært vanskelig å se informasjonen fra ulike kilder i sammenheng, sier Brian Jørgensen i Oslo kommune.

AVT-prosjektet har undersøkt mulighetene for å sammenstille aktivitetsdata mellom leverandørene av digitale verktøy i skolen, slik at disse blant annet kan gi grunnlag for å anbefale nye læringsressurser for elevene. Prosjektet er godt i gang med å utvikle et rammeverk for læringsanalyse som strukturerer data som genereres av elevers arbeid i og med digitale verktøy. Det er også utviklet en infrastruktur som håndterer sikker dataflyt mellom leverandører og tilgjengeliggjøring av ressurser som kan hjelpe eleven videre.

- Spesielt har hensyn til elevenes personvern med slik bruk av elevdata vært viktig for prosjektet, presiserer Wiberg.

I løpet av prosjektet er løsningene testet på enkelte Osloskoler. Erfaringene tar prosjektet med seg inn i fase to.

Omfattende samarbeidsprosjekt

Det er sentralt for prosjektet å få lagt gode premisser for utvikling og bruk av denne type systemer. Derfor har prosjektet vektlagt involvering og samarbeid med mange ulike aktører. De viktigste aktørene som har vært involvert er:

  • 8 ulike leverandører av digitale læringsressurser  
  • skoleeiere (Oslo, referansekommuner og KS)
  • forskningsmiljø (UiB/SLATE)
  • nasjonale utdaninngsmyndigheter (Utdanningsdirektoratet, UNINETT)
  • Datatilsynet
  • Interesseorganisasjoner (FUG, EO og arbeidstakerorganisasjoner)

- Vi har som mål at rammeverket blir en referanse for både skoleeiere og innholdsleverandører i hele landet når de anskaffer og utvikler digitale læringsressurser. Prosjektet har fokusert på matematikkområdene tall og algebra, men vil i kommende fase også utforske mulighetene for å ta i bruk rammeverket på andre fagområder, sier Wiberg.

Prosjektet vil jobbe videre med å utvikle rammeverk og infrastruktur. Blant annet gjenstår det å definere hvordan integreringen av aktivitetsdata skal skje og hvilke type data som skal være obligatoriske fra leverandørenes side. I fase to skal prosjektet utvides med flere kommuner, skoler og leverandører.  

Sammendrag - rapport om aktivitetsdata for vurdering og tilpasning