Omkring 30 prosent av fastlegene i Norge er 56 år eller eldre. De neste ti årene vil det skje en omfattende utskiftning av fastlegene. Med bakgrunn i yngre legers preferanse for fast ansettelse i tillegg til en utvikling i retning av større kommunalt ansvar for helse- og omsorgstjenester, vurderer KS at det haster med endringer i rammevilkår for fastlegeordningen. På vegne av KS har IPSOS undersøkt kommunenes erfaringer med omgjøring av hjemler.  Helseøkonomisk analyse har utredet mekanismer, utfordringer, muligheter og løsninger.

De blir presentert på et webinar 31. mai kl 13 - 14. Klikk her for å følge sendingen.

Samtidig preges fastlegeordningene  nå av et stort og voksende mangfold av modeller for betaling av allmennlegene, og en rekke av modellene innebærer at kommunene i praksis tilbyr (varianter av) basistilskudd som er større enn tilskuddet som følger av hovedmodellen.  

  • Ordføreren i Harstad, Kari-Anne Opsal gir et tidsbilde av hvordan situasjonen oppleves i distriktet. 
  • Begge rapportene presenteres av forskerne før Invild Kjerkol, Ap, Kjersti Toppe, Sp, Sveinung Stensland fra H og KS' styreleder Bjørn Arild Gram debatterer ordningen.

Se også pressemeldingen Staten må sikre fastlegeordningen