Leverandøren av læringsanalyse-applikasjonen MittFagkart beskriver hvordan personopplysningene behandles.Denne personvernerklæringen forklarer hvordan informasjonen brukes og oppbevares.

Formålet med behandlingen av data for MittFagkart er å støtte effektiv læring for elever og lærere og gi forskere innsyn i lærings- og undervisningsprosesser.

Ansvar

Skoleeiere som deltar i AVT-prosjektet er behandlingsansvarlige mens Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE) ved Universitetet i Bergen, er databehandler for innhenting og bruk av personopplysninger i forbindelse med drift og vedlikehold av MittFagkart. SLATE drifter også serverne der tjenesten kjøres.

Opplysninger som behandles i MittFagkart

SLATE har en Learning Record Store-database (LRS) som inneholder aktivitetsdata om elevers interaksjon med digitale læremidler fra leverandører som deltar i AVT-prosjektet og brukes av elever ved deltakerskolene.

Aktivitetsdata kan inneholde data om skoleeier, skole, Feide_id til elev, innloggingstidspunkt, nasjonale kompetansemål for oppgaven, område i Fagkart, oppgave-id, vanskelighetsgrad, oppgavetype og oppgaverespons.

Dette brukes opplysningene til

Innhentet data brukes til å analysere elevers interaksjon med digitale læremidler og knytte den til fagenes ulike læreplaner. Resultater av analysen visualiseres for elevene, lærerne og forskere.

Deling av informasjon

Alle data som inngår i forskningsdelen for å utvikle og forbedre læringsmodellen vil bli anonymisert i forkant.

Vi vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om elever på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen.

Endring av personopplysninger

Det genereres ingen personopplysninger internt i MittFagkart. Alle personopplysninger hentes fra eksterne leverandører. Dersom brukeren oppdager feil i aktivitetsdataene, må disse rettes opp hos den aktuelle leverandøren. Deretter vil korrekte data bli synkronisert inn MittFagkart ved neste synkronisering.

Lagring av personopplysninger

SLATE skal slette personopplysninger fra alle lagringsmedier som inneholder personopplysninger innen 60 dager etter AVT prosjektets slutt. Dette gjelder også for sikkerhetskopier av personopplysningene.