Premien er i tillegg til heder og ære at forslagene utredes videre og behandles i kommunal sektors samstyringsstruktur for digitalisering. Under følger en kort omtale av de tre forslagene.

Øke den digitale deltakelsen

Opplevelse av utenforskap kan føre til at mange mennesker føler seg fremmedgjort i møtet med storsamfunnet. Digi Rogalands forslag er å etablere en læringsressurs som skal gjøre det enklere å lære, forstå og bruke digitale tjenester og verktøy. Målet er å øke den digitale deltakelsen hos de med lav- eller manglende digital kompetanse.

Bedre oppfølging av flyktninger bosatt i kommunen

Krigen i Ukraina har ført til en stor flyktningstrøm, og flyktningene har behov for en rekke velferdstjenester fra kommunene når de bosettes i Norge. Oppfølging av flyktninger krever et omfattende interdisiplinært samarbeide på tvers av en rekke tjenester, noen med dokumentasjonsplikt (f.eks. helsetjenester), andre ikke (f.eks. aktivitetstilbud). Jens Mørch, kommuneoverlege i Søndre Land og Vestre Toten kommuner, har foreslått at det utvikles et verktøy som gjør det mulig å registrere basis- og forløpsopplysninger på en profesjonsnøytral og trygg måte. Forslaget vil gi bedre oversikt og en bedre koordinering overfor blant annet flyktninger.

Digitalt samtykkeskjema for barnehage og skole

Det er i mange sammenhenger behov for barnehager og skoler å innhente samtykke fra foresatte. Det kan være i forbindelse med at det skal tas foto eller video, reiser, svømming, medisinering og utdeling av jod-tabletter. Heidi Kjørsvik, Malvik kommune, har foreslått at det lages et digitalt samtykkeskjema for barnehage og skole, som er juridisk sikret. Dette vil spare skoler og barnehager for mye manuelt arbeid og det kan være starten på en reise for å løse behovet for samtykkeløsninger også på andre områder. Det gjøres en jobb i forbindelse med DigiBarnevern innbyggertjenester som KS ønsker å se i sammenheng med forslaget.

Tusen takk til alle som spilte inn forslag, og gratulerer til de tre som fikk en ekstra oppmerksomhet under eKommune.