Det blir ikke et nytt velferdssamfunn hvis vi ikke digitaliserer, men det skaper også nye former for utenforskap.

Gunn Marit Helgesen

eKommune 2022

Hele 630 personer deltar på årets hybride konferanse – de aller fleste fysisk. Ekommune har vært arrangert over 25 ganger og er den årlige møteplassen for alle som er opptatt av digitalisering og innovasjon i kommunal sektor. Årets eKommune 2022 skal handle om hvordan vi kan lykkes med digitalisering og innovasjon i praksis – Hvordan påvirker deling av data, kunstig intelligens og smart teknologi kommunens tjenester og kommunen som organisasjon.

eKommune 2022

Foto: KS

Lenkeblokk Icon Les mer om årets konferanse her

Det sier styrelder i KS, Gunn Marit Helgesen, under åpningen av årets eKommune 2022. Hvordan skal og kan Kommune-Norge lykkes med digitalisering og innovasjon i praksis? Det er hovedtema på todagerskonferansen på Kløfta utenfor Oslo.

Digitaliseringen skal avlaste

-eKommune – er en "kommune" som er helt avgjørende for utviklingen av velferdsstaten vår. Dere som sitter her i dag og som følger med på sendingen, er premissleverandører for den nye arbeidshverdagen. Vi vet at vi må jobbe på nye måter – ikke bare om kort tid, tiden er her allerede. Digitaliseringen skal ikke komme i tillegg til alle de oppgavene dere gjør i dag, den skal gjøre jobben smartere og den skal avlaste.  Pandemien viste oss at kommunene har kraft i de digitale tjenestene – nå skal vi utvikle disse videre sammen, sier Gunn Marit Helgesen i sin åpningstale. 

Årets eKommune 2022 handler om hvordan vi kan lykkes med digitalisering og innovasjon i praksis. Hvordan påvirker deling av data, kunstig intelligens og smart teknologi kommunens tjenester og kommunen som organisasjon? Innlederne kommer fra kommuner, akademia og næringslivet.
Se mer informasjon om innlederne her.


Full sal på eKommune 2022. Foto: KS

Bekymret for digitalt utenorskap

- Det blir ikke et nytt velferdssamfunn hvis vi ikke digitaliserer, men det skaper også nye former for utenforskap. Vi har 600.000 personer uten digital kompetanse. Dette bør bekymre oss. Utenforskapet handler både om alder, språklige ferdigheter, ulike fysiske og psykiske begrensinger, men også tilgjengelighet. Utbyggingstakten på høyhastighetsbredbånd har store konsekvenser for kommunene. Hverdagen for innbyggerne består av digitale møter med kommunen, men tilgang på nettkapasitet hindrer kommunen i å gå så fort fram som man ønsker, sier Helgesen.

Systemene må inngi tillit

- Utviklingen av systemene er også utvikling av velferdsstaten. Dette handler om tillitt. Har vi ikke tillit til systemene, får vi det ikke til. Vi må oppleve at systemene inngir tillit. Samtidig må staten gi kommunene tillit til å utvikle tjenester som innbyggerne trenger. Medlemmene har gitt oss stor tillit på digitaliseringsområdet og et oppdrag som vi ydmykt har gått løs på. Vi er helt avhengige av alle dere som er her for å lykkes med det oppdraget vi har fått. KS er jo som dere vet en medlemsorganisasjon for alle landets kommuner og fylkeskommuner

I dette arbeidet er dere utrolig viktige. Hvordan skulle vi klart å stå i pandemien uten det dere og gode kollegaer rundt dere har gjort? Hvordan hadde smittesporingsarbeidet vært uten digitale verktøy, uten mulighet til å sjekke test-resultater på helse-Norge, uten mulighet til digital skolehverdag – og en hel rekke andre løsninger? Tusen takk for den viktige jobben dere gjør!

Årets konferanse blir ledet av Håkon Haugsbø. (Foto: KS)

 
Hør KS-podkast om eKommune 2022: