Faggruppens medlemmer:

Sammensetning og kompetanse skal gjenspeile kommunal sektor med representasjon fra både større og mindre kommuner og bestå av representanter med IKT, ulike helsefag, informasjonssikkerhet og ledelse samt sentrale aktører som brukerorganisasjoner.

 

 

Navn

Kommune/aktør

Rolle/stilling

Kyrre Pedersen

Fjell

Sykehjemslege

Regin Hjertholm

Bergen

Fastlege

Cato Innerdal

Molde

Kommuneoverlege

Kirsten N. Ahlsen

Akershusfylke

Direktør tannhelse

Unni Stensvold

Sandefjord

Enhetsleder  og sykepleier sykehjem

Eli Taranger Ljones

Bodø

Rådgiver med IKT ansvar i helsesøster- og jordmortjenesten

Kirsti Pedersen

Oslo

Spesialrådgiver

Thor Johannes Bragstad

Trondheim

Arkitekt/Sivilingeniør III

Kari Støfringsdal

Flora

IT sjef

Kjetil Løyning

Kristiansand

Rådgiver Helse og sosialdirektør

Trond Sundby

Bærum

CISO og avdelingsleder for informasjonssikkerhetsavdelingen

Siw Sellæg

Trondheim

Avdelingsleder fysioterapi for barn og unge

Tom Are Olsen

Drammen

Sykepleier legevakt

Ingvild Vedeler Nordhus

Bergen

Sykepleier og rådgiver hjemmetjenesten

Gøril Severinsen

Kvænangen

Vernepleier/systemansvarlig

Tone Hansen Øyen

Harstad

Digitaliseringsrådgiver

Kate Ingeborg Rivø

Tønsberg

Psykolog/psykologspesialist

Astrid Økland

Norsk Helsenett SF

Prosjektleder KomUT

Helga K. Haug

Helsedirektoratet

Seniorrådgiver

Espen Hetty Carlsen

Direktoratet for e-helse

Seniorrådgiver

Merete Lyngstad

Norsk sykepleieforbund

Spesialrådgiver

Nina Bjørlykke

Nasjonal IKT

Porteføljeansvarlig

Helena Niemi Eide

Folkehelseinstituttet

Lege

Arnfinn Aarnes

FFO

Seniorrådgiver

Holly Ankjell

Kreftforeningen

Rådgiver e-helse

Mandat:

KS arbeider for å sikre kommunesektoren gode rammebetingelser, og innsatsen vår skal bidra til at sektoren til enhver tid er nyskapende og selvstendig. Les hele mandatet her.

Referat fra møte 18.juni