Mer enn 200 ansatte fra kommuner over hele landet fikk informasjon om digitalisering av skjenkebevilling samtidig, og kunne stille spørsmål om praktisk implementering direkte til Skatteetaten og KS i løpet av webinaret. Takk til diginettverkene og særlig Digi Møre og Romsdal som bidro til å gjøre dette mulig.

Målgruppen for webinaret er ansatte som jobber med skjenke-, salgs-, og serveringsbevilling, ansatte i arkivtjenesten og ansatte som jobber med digitalisering.

Her finner du presentasjonen fra webinaret:

Lenkeblokk Icon Presentasjon fra webinaret

Bakgrunnen for webinaret er Skatteetatens prosjekt for å standardisere og automatisere skjenkebevillingsprosessen og ta i bruk robotisert saksbehandling. For å få automatisert prosessen i Skatteetaten, er det nødvendig at kommunene bruker en standardisert brevmal når de ber om vandelsvurdering. Skatteetaten har samarbeidet med seks ressurskommuner for å lage denne brevmalen.

Skatteetatens arbeid med standardisering og automatisering - skjenkebevilling

På webinaret presenterte Skatteetaten prosjektet og den nye brevmalen for kommunene. Skatteetaten fortalte også om sin egen automatiseringsprosess for vandelsvurdering av personer og bedrifter som søker om skjenke-, salgs- eller serveringsbevilling. Skatteetaten vil utvikle og bruke en robot, som skal fungere som en digital saksbehandler og automatisk sette sammen en vandelsvurdering på bakgrunn av opplysninger som Skatteetaten har om de personer og virksomheter som søker om bevilling.

Målet med digitaliseringen er at kommunene får raskere svar på forespørslene når saksbehandlingstiden i Skatteetaten reduseres.

Den nye brevmalen er foreløpig bare på bokmål, men det vil snart komme en nynorsk versjon. Brevmalen kan legges inn i kommunens sakarkivsystem eller fagsystem som en standard brevmal. Kommuner som allerede har en brevmal for dette formålet, kan erstatte teksten i den eksiterende brevmalen med innholdet i den nye brevmalen. Du kan laste ned brevmalen via www.skatteetaten.no/vandelsvurdering.

Nytten av de regionale digitaliseringsnettverkene

Dette er ett av flere eksempler på hvordan samarbeidet med de regionale digitaliseringsnettverkene gjør at kommuner og fylkeskommuner på en enklere, raskere og bedre måte kan dele erfaringer og bygge kompetanse. Dette bidrar til å gjøre kommunal sektor robust og endringsorientert, slik at det blir mulig å hente ut gevinster ved digitalisering. Godt samarbeid er viktig også ved relativt små og enkle prosjekt, noe dette er et eksempel på.

Samarbeidet mellom Husbanken, KS og de regionale digitaliseringsnettverkene om utbredelse av IKT-systemet Kobo – kommunale utleieboliger er et annet eksempel på et godt samarbeid. Her har de to digitaliseringsnettverkene DigiRogaland og DigiVestland (foregangsnettverk) lagt til rette for utbredelsen av Kobo. Resultatet er en koordinert, puljevis utbredelse av Kobo i nært samarbeid  mellom KS, Husbanken og kommunene.