-Erfaringen fra kommuner som bruker de nye løsninger er gode. De forteller om mer fornøyde innbyggere, og at ansatte får mer tid til oppfølging av brukerne. Fremover skal vi utvikle enda flere løsninger i fellesskap, sier direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS Kristin Weidemann Wieland.

Høsten 2017 inviterte KS kommuner og fylkeskommuner til å bli med i en finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter (DigiFin). Løsninger som til nå er utviklet innenfor ordningen er DigiSos, DigiHelse og funksjonalitet for MinSide.

DigiHelse

Ni kommuner har tatt i bruk digihelse, mens et titalls står for tur. Tjenesten innebærer at innbyggerne i kommunene trygt og enkelt kan administrere avtaler og kommunisere med den kommunale helsetjenesten. Meldinger og avbestillinger kommer direkte inn i den elektroniske pasientjournalen (EPJ) De ni kommunene er Oslo, Bergen, Gjerdrum, Os, Giske, Fredrikstad, Asker, Drammen og Sandnes.

DigiSos

12 kommuner tilbyr i dag innbyggerne digital veiledning om kommunale sosialtjenester, og mulighet til å søke økonomisk sosialhjelp gjennom selvbetjeningsløsninger på nav.no. Med digitale sosialtjenester vil kommunen spare tid, og innbyggerne få bedre og raskere hjelp. Kommunene som er først ute er Askøy, Bergen, Hamar, Horten, Hå, Larvik, Oslo, Sandnes, Skien, Sola, Stavanger og Trondheim. I løpet av året vil ytterligere 10 kommuner bli koblet på. Da vil 1,7 millioner innbyggere ha muligheten til å søke digitalt.

MinSide

Det tredje prosjektet, som er utviklet innenfor ordningen og som er tildelt støtte, er ny funksjonalitet i kommunenes felles digitaliseringsplattform (FIKS-plattformen) som kan benyttes i kommunenes respektive løsninger for Minside. Over femti kommuner har til nå tatt funksjonaliteten i bruk.

KommIT-rådet

Løsningene er tatt inn i ordningen etter anbefaling av KommIT-rådet som er et strategisk råd på digitaliseringsområdet for administrerende direktør i KS. Kommuner, fylkeskommuner, kommunalt eide foretak og KS kan søke om støtte. Innbyggere og næringsliv får mer helhetlige tjenester, og vi unngår at kommunene utvikler de samme løsningene hver for seg.

Juridisk gjennomgang

For å sikre at fremtidige prosjekter gjennomføres i tråd med lov om offentlige anskaffelser gjennomføres nå en juridisk vurdering. Det er mulig å søke om støtte fra Digifin-ordningen mens den eksterne juridiske gjennomgangen pågår. Disse vurderes fortløpende av KS og KommIT-rådet, opp mot samlet prioritering, formålet og prinsipper for ordningen. KS tar ikke endelig stilling til Digifin-støtte til det enkelte prosjekt før den juridiske vurderingen er ferdig.

Må betale for å ta i bruk løsningene

Kommuner og fylkeskommuner som er med i ordningen må betale for å ta i bruk løsningene som utvikles. På den måten blir utviklingskostnadene fordelt på dem som tar i løsningene i bruk, og penger går tilbake til ordningen for gjennomføring av nye digitale fellesprosjekter. Prisen beregnes ut fra hvor store utviklingskostnadene er, og hvor mange en forventer tar i bruk løsningene når den er ferdig utviklet.