KS og regjeringen lanserte 20. april en ny felles «strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole».

I dette webinaret presenteres hovedinnholdet i strategien, det blir diskusjon om den og mulighet til å gi innspill og stille spørsmål.

Merk - videoen er tekstet med autoverktøy. Feil kan forekomme. 

Gjennom denne strategien vil KS og regjeringen samarbeide om personvern og universell utforming, styrke beredskapen for kunstig intelligens og andre digitale verktøy og få mer systematisk kunnskap om god pedagogisk praksis.

Fagdirektør Geir Ottestad i Kunnskapsdepartementet og spesialrådgiver Lene Karin Wiberg i KS har hatt det faglige hovedansvaret for strategien. På webinaret gjennomgår de hovedtrekkene i den. 

Lenkeblokk Icon Les hele strategien her

Det blir panelsamtale med Carl Morten Knudsen fra IKT Norge, Monika Vik fra DigiViken og Lillestrøm kommune og Lene Karin Wiberg fra KS.