Mange skoler må igjen sende elever hjem til fjernundervisning på grunn av den høye smitteutviklingen av korona. KS vet at det kan være krevende å få til. Derfor har vi laget et forslag til «fjernvettregler» som kan være nyttige for å unngå uønskede hendelser som har skjedd tidligere.

Sett din kommunes logo på foilen, fyll inn de andre gulmerkede feltene med det som passer din kommune og distribuer den ut til dem som har behov for denne informasjonen.

Lenkeblokk Icon Her finner du fjernvettreglene