KS har tatt initiativ til prosjekt «SkoleSec» som har som formål å få til bedre samarbeid, samordning og støtte til skolesektoren på informasjonssikkerhet- og personvernområdet. På nettsiden skolesec.no finner du verktøy og ressurser om personvern og informasjonssikkerhet.

Lenkeblokk Icon Skolesec.no

-Skolesektoren har et stort mangfold av leverandører av digitale produkter å forholde seg til, spesielt fordi man anskaffer mange ulike læremidler og læringsressurser og verktøy til elevene. Både kommunesektor og leverandører har meldt tilbake at implementering av disse ressursene i skolen er svært ressurskrevende, og det er behov for støtte, samordning og samarbeid på dette området, sier avdelingsdirektør i KS Asbjørn Finstad.