SkoleSec gjennomførte våren 2022 en pilot i samarbeid med Digi Vestland med mål om å utvikle en veiledertjeneste i personvern og informasjonssikkerhet for skoleeiere og -ledere. 10 kommuner gikk sammen for å gi og få veiledning i å kartlegge, prioritere og gjennomføre arbeid med personvern og informasjonssikkerhet i egen kommune. Erfaringene fra piloten har siden blitt videreført i veiledertjenester i Digi Agder, Digi Innlandet, Digi Viken, Digi Nordland og Digi Troms og Finnmark. 

Ressursene som er utarbeidet i piloten er nå tilgjengelig på denne siden. Vi anbefaler likevel å ta kontakt med SkoleSec om hvordan vi kan bistå dersom ditt digitaliseringsnettverk eller kommunesamarbeid vurderer å gjennomføre veiledertjenesten. 

Hva inneholder veiledertjenesten?

Gjennom fire samlinger for deltakerne hjelp til å:

 • Kartlegge personvern og informasjonssikkerhet i egen kommune på en systematisk måte
 • Prioritere hva som er viktigst få på plass først på bakgrunn av kartleggingen
 • Gjennomføre prioriterte tiltak med støtte fra veilederne
 • Evaluere gjennomførte tiltak og hvilken effekt de har hatt

Gjennom egenarbeid og forberedelser, solid kompetanseheving og «veiledning i øyehøyde» får deltakerne kompetanse i å kartlegge, prioritere og gjennomføre arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet i egen kommune. Målet er hjelp til selvhjelp. I tillegg bygger man nettverk og etablerer samarbeid utover egen kommune som vil være verdifullt også etter gjennomført opplegg. 

​Kartleggingsverktøy​

SkoleSec har utarbeidet et kartleggingsverktøy som tar deltakerne gjennom arbeidet på en systematisk måte. Tidligere deltakere gir tilbakemelding om at verktøyet er til stor hjelp til å systematisere arbeidet i egen kommune og at verktøyet også blir benyttet i det videre arbeidet. 

​Spørsmål?​

Har du spørsmål om veiledertjenesten eller ønsker bistand i å gjennomføre veiledertjenesten ta kontakt med prosjektleder i SkoleSec Christian Sørbye Larsen på christian.sorbye.larsen@ks.no.

 • Informasjon og ressurser

  Under finner du utfyllende informasjon og ressurser som forklarer prosess og innhold i veiledertjenesten. Du finner også informasjonsmateriell som kan benyttes til å rekruttere veiledere og deltakere.

 • Samling 0: Førsamling for veiledere

  Tema: Samling for veilederne

  På samling 0 møtes veilederne for å bli kjent med hverandre og for å få informasjon om veileder-tjenesten. Veilederne blir introdusert til kartleggingsverktøyet og får opplæring i hvordan de skal bruke verktøyet til å veilede deltakerne.

 • Samling 1: Kartlegging

  Tema: Informasjon og bli kjent
  Fase i kartleggingsverktøyet: Kartlegging

  I del 1 møtes veilederne for å få et kompetanseløft i grunnleggende personvern og informasjonssikkerhet (som er tema på neste samling). I del 2 inviteres deltakerne inn for å bli kjent med hverandre og for å få informasjon om veiledertjenesten. I veiledningsgruppene blir deltakerne introdusert til kartleggingsverktøyet.

  Kompetansemål

  • Veilederne skal være i stand til å gi veiledning i hvordan gjennomføre en kartlegging av personvern og informasjonssikkerhet i oppvekstfeltet i kommunen og hva man skal kartlegge
  • Deltakerne skal være i stand til å gjennomføre kartlegging av hvordan personvern og informasjonssikkerhet er ivaretatt innen oppvekstfeltet i kommunen

 • Samling 2: Prioritering

  Tema: Grunnleggende personvern og informasjonssikkerhet
  Fase i kartleggingsverktøyet: Prioritering

  I del 1 møtes veilederne for å få et kompetanseløft i personopplysningssikkerhet (som er tema på neste samling). I del 2 inviteres deltakerne inn for å få et kompetanseløft i grunnleggende personvern og informasjonssikkerhet. I veiledningsgruppene får deltakerne veiledning i å prioritere videre arbeid basert på gjennomført kartlegging.

  Kompetansemål

  • Veilederne skal være i stand til å gi veiledning i hvordan prioritere videre arbeid med personvern og informasjonssikkerhet innen oppvekstfeltet i kommunen
  • Deltakerne skal være i stand til å prioritere videre arbeid med personvern og informasjonssikkerhet innen oppvekstfeltet i kommunen

 • Samling 3: Gjennomføring

  Tema: Personopplysningssikkerhet
  Fase i kartleggingsverktøyet: Gjennomføring

  I del 1 møtes veilederne for å få et kompetanseløft i personvernkonsekvensvurderinger (som er tema på neste samling). I del 2 inviteres deltakerne inn for å få et kompetanseløft i personopplysningssikkerhet. I veiledningsgruppene får deltakerne veiledning i å utarbeide en handlingsplan med tiltak som skal gjennomføres.​​

  Kompetansemål

  • Veilederne skal være i stand til å gi veiledning i hvordan gjennomføre og følge opp risikovurderinger, personvernkonsekvensvurderinger, databehandleravtaler og lignende
  • Deltakerne skal være i stand til å gjennomføre og følge opp risikovurderinger, personvern-konsekvensvurderinger, databehandleravtaler og lignende
 • Samling 4: Evaluering

  Tema: Vurdering av personvernkonsekvenser
  Fase i kartleggingsverktøyet: Evaluering

  I del 1 møtes veilederne for å evaluere gjennomføringen av veiledertjenesten og diskutere veien videre for samarbeidet. I del 2 inviteres deltakerne inn for å få et kompetanseløft i personvern-konsekvensvurderinger. I veiledningsgruppene får deltakerne veiledning i evaluere arbeidet så langt og vurdere behov for nye eller justerte tiltak i handlingsplanen.