- Det er krevende for både små og store kommuner å etterleve regelverket og gjøre nødvendige grep for å ivareta personvern og krav til informasjonssikkerhet. Med SkoleSec forsøker vi å få til bedre samarbeid på tvers av kommunene, slik at de kommunene som har kommet lengst i arbeidet med datasikkerhet, kan dele sine erfaringer med andre, sier styreleder i KS Bjørn Arild Gram.

Prosjektet SkoleSec skal også sørge for bedre samarbeid på tvers av utdanningssektor, leverandører og organisasjoner om personvern og informasjonssikkerhet.

Lenkeblokk Icon Hør KS-podden om personvern i skolen

Noen kommuner går foran

Mange kommuner, med godt etablert praksis og kultur innenfor personvern og sikkerhet, skal engasjeres i prosjektet for dele sine erfaringer, praksis, innhold og rutiner.

- Digitale læremidler og verktøy som mange elever bruker vil i stor grad ha like risikofaktorer. Slike risikoelementer må kunne deles, bearbeides og gjenvinnes av alle kommunene i Norge. Det er noe av bakgrunnen for prosjektet SkoleSec, sier Gram.

SkoleSec har følgende mål:

  • Prosjektet skal vurdere, prøve ut og evaluere ulike innsatser og tiltak vil styrke innrammingen av det digitale læringsmiljøet til elevene.
  • På kort sikt er å målet å gjennomgå de læringsressurser og samhandlingsløsninger som i dag brukes mest.
  • På lengre sikt skal SkoleSec bidra til at vi får en mer samordnet sektor i samspill med andre sentrale ressursmiljøer og leverandørmarkedet.
  • Prosjektet vil også se på muligheter for forenkling og forbedring av personvernverns- og informasjonssikkerhetsprosesser i anskaffelse og implementering av nye fremtidige digitale tjenester i skolen»
  • SkoleSec vil legge til rette for at like utfordringer kan løses likt. Det er uklok bruk av ressurser at samme oppgaver løses mange ganger.
  • SkoleSec prosjektet vil også ta i bruk verktøy og plattformer som alle kommuner kan få tilgang til og benytte til å hente ressurser og dele egne ressurser
  • SkoleSec har fokus på økt kompetansen gjennom strategiske nettverk og bedre delingspraksis slik at best mulig rutiner etableres i hele sektoren.

Ansvaret ligger hos kommunene

Digitaliseringen innebærer et stort ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet. Det juridiske og formelle ansvaret ligger hos kommunedirektøren. 

-Vi lykkes best med å ivareta personvern og informasjonssikkerhet når bevissthet, anvendelse og kompetanse når helt ut til elevene i praksis før løsninger tas i bruk, sier Gram.