Gjennom Fiks folkeregister får kommunene og fylkeskommunene tilgang til oppslag, hendelseslister og uttrekk fra folkeregisteret. Løsningen er allerede i bruk hos mange av landets kommuner. KS videreutvikler tjenesten i tråd med kommunenes behov.

Fiks folkeregister har flere funksjoner:

Nettside for oppslag og uttrekk
På nettsiden kan ansatte hente opplysninger om personer. Dere kan gjøre oppslag med fødselsnummer, d-nummer eller andre søkekriterier.

Dere kan også bruke nettsiden for å søke frem et utvalg personer basert på et eller flere kriterier. Uttrekket vil være et datasett som kan åpnes i et regneark. Eksempel på bruk av denne tjenesten er å hente ut informasjon om hvilke innbyggere, basert på alder, som skal vaksineres mot covid-19.

Nettsiden har rollebasert tilgang, som gjør at kommunen kan styre hvem som har tilgang til hvilke opplysninger (dataminimering).

Oppslag fra digitale skjema og fagsystem
Oppslag for å hente opplysninger om en person fra folkeregisteret kan gjøres maskinelt fra skjemaløsninger og fagsystemer.

Dataminimering
For å kunne bruke Fiks folkeregister må ansatte og systemintegrasjoner ha tilgang til en rolle. Ved å registrere ulike roller kan kommunen sikre at ansatte og systemer kun får tilgang til de opplysningene de har behov for (dataminimering). Dataminimering er et grunnleggende prinsipp innenfor personvern.

Rollen kan knyttes til ulike tjenesteområder og bestemmer hvilke opplysninger den ansatte eller integrasjonen har tilgang til.

Hendelseslister
Ved å hente hendelseslister fra Fiks folkeregister får kommunen løpende varslinger om endringer i folkeregisteret gjennom sine fagsystemer. Det innebærer at kommunen kan få oppdatert personopplysningene i saksbehandlingssystemene sine med en gang folkeregisteret er endret. For eksempel kan en kommune få opplysninger om nyfødte i kommunen, tilflyttere, osv. etter hvert som det blir meldt inn i folkeregisteret. Hendelseslistene legger til rette for hendelsesstyrt saksbehandling.

Har du spørsmål? 
Ta gjerne kontakt med oss på fiks@ks.no hvis du har spørsmål om tjenesten.