Fiks folkeregister ble lansert høsten 2020, og 249 kommuner bruker tjenesten i dag. På nettsiden kan ansatte hente opplysninger fra folkeregisteret ved å gjøre oppslag eller lage innbyggerlister. I tillegg kan fagsystemene hente opplysninger direkte med en maskin-til-maskin-integrasjon.

En viktig suksessfaktor for prosjektet Fiks folkeregister er tett samarbeid med kommunesektoren. KS, kommuner og fylkeskommuner har samarbeidet om å avklare behov, prioritere utviklingsoppgaver og kvalitetssikre løsningen. Samhandlingsforum er prosjektets felles møteplass. Det er dette møtet vi inviterer alle interesserte til å delta på torsdag 11. november kl. 12 til 14.  

Hva skjer på møtet?
På møtet får du vite hvordan kommunene bruker Fiks folkeregister og hvilke oppgaver prosjektet jobber med. Du får også informasjon om samarbeidet med leverandørene og mulighet til å stille spørsmål.

Agenda

  • Kort om tjenesten Fiks folkeregister
  • Statusrapport fra prosjektet
  • Informasjon om personvern og informasjonssikkerhet
  • Status fra samhandlingskommunene
  • Leverandøroppfølging og bruk av tjenesten i kommunene og fylkeskommunene
  • Spørsmål og svar

Sett av tid i kalenderen
Møtet arrangeres på Teams torsdag 11. november kl. 12 til 14.

Klikk på lenken for å delta på møtet.

Husk å legge møtet inn i kalenderen din.

Velkommen!

Les mer om Fiks folkeregister.