For å ta i bruk Fiks folkeregister må dere

  • godkjenne Skatteetatens bruksvilkår for det moderniserte folkeregisteret og gi KS tilgang til å hente opplysninger fra registeret på vegne av dere
  • inngå avtale med KS om bruk av tjenesten og Fiks-plattformen
  • gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurdere personvernkonsekvenser (DPIA)

Fiks-portalen finner dere mer informasjon om hvordan dere kommer i gang. Der finner dere også relevante avtaler og veiledere.

 

Ta gjerne kontakt med oss på fiks@ks.no hvis dere har spørsmål om tjenesten.