I Fiks folkeregister er dataminimering et styrende prinsipp – saksbehandlerne får kun den informasjonen de trenger om innbyggerne.

Avdelingsdirektør Astrid Øksenvåg i KS.

Målet med konkurransen er å løfte frem gode eksempler på praktisk bruk av innebygd personvern. 

– I Fiks folkeregister er dataminimering et styrende prinsipp – saksbehandlerne får kun den informasjonen de trenger om innbyggerne. Innbyggernes personvern er svært viktig for oss når vi utvikler digitale tjenester på Fiks-plattformen, og vi setter derfor stor pris på nominasjonen, sier avdelingsdirektør Astrid Øksenvåg i KS.

Fiks folkeregister ble lansert høsten 2020, og over 300 kommuner bruker tjenesten hver dag. På nettsiden kan ansatte hente opplysninger fra folkeregisteret ved å gjøre oppslag eller lage innbyggerlister. I tillegg kan fagsystemene hente opplysninger direkte med en maskin-til-maskin-integrasjon.

Sikker og brukervennlig løsning

På Fiks-plattformen kan kommunen opprette ulike roller som begrenser hvilke folkeregisteropplysninger de ansatte får tilgang til. Kommunen bestemmer selv hvem som skal ha tilgang til de ulike rollene.  

– Mange fagsystemer skal dekke flere ulike behov, og kommunene får dermed ofte mer informasjon enn de trenger – dette er selvsagt en personvernrisiko, men det er også mindre brukervennlig. Saksbehandlerne ønsker kun tilgang til de opplysningene de trenger for å gjøre jobben sin. Ved å begrense opplysningene får vi altså både en sikrere og en mer brukervennlig tjeneste, sier Øksenvåg.

Seminar og prisutdeling

Det er tredje gang Datatilsynet arrangerer konkurransen, og juryen legger blant annet vekt på at bidragene

  • gjør det enkelt for brukerne å ivareta eget personvern
  • følger kriteriene for programvareutvikling med innebygdpersonvern
  • ivaretar alle krav til informasjonssikkerhet

Vinneren kåres på et seminar i Oslo torsdag 31. mars kl. 9 til 11. Seminaret blir også strømmet.