Målet har vært å koble sammen kommuner fra hele landet og la dem lage dagsaktuelle kurs som kan brukes av alle kommuner. Halden, Ålesund, Ringerike, Oslo, Trondheim og Lillestrøm har til nå deltatt i nettverksarbeidet.

I tiden framover vil det være stort behov for økt kompetanse på mange områder i kommunene. -Mange kommuner og fylkeskommuner har de samme behovene for kompetanse: Et samarbeid om digitale kurs er derfor vinn-vinn for alle.

Samarbeid mellom kommuner

- Den størst egen-gevinsten ligger i det vi har lært, prosessen vi har hatt og det å samarbeide med andre kommuner, sier Inger-Johanne Røren, spesialrådgiver i sentraladministrasjonen i Halden kommune.

Å økt kompetansen i det å lage digitale kurs er viktig for nettverket. Både bevisstgjøring om hvem som er målgruppen og å lage gode planer for kurset i forkant, vil bedre kvaliteten og effekten av digitale kurs.

Tre nye kurs blir lansert etter at piloten er ferdig. Deltakelsen har styrket samarbeidet mellom kommunene og praksis og kompetanse er delt på tvers. 

- Fysiske samlinger har vært alfa omega. Når vi møtes, har vi tid til å jobbe sammen, sier Anita Strømme, konsulent i Trondheim kommune.

Brukerstørstøtte ved Digitale fellestjenester er med på samlingene. De hjelper til teknisk og bidrar med å lytte til kommunenes behov.

Et mer brukervennlig KS læring

- Vi er i gang med nytt system, sier Oddgeir Sjøtveit, spesialrådgiver i Digitale fellestjenester. - KS Læring gjør seg klar for en oppgradering med innføringen av en ny læringsplattform. Målet er en mer brukervennlig løsning som er enklere å vedlikeholde og enklere å bruke. Brukerråd har kommet med nyttige innspill til forbedringer av KS læring, sier han.

KS digitale fellestjenester startet høsten 2023 arbeidet med å anskaffe en ny plattform for KS læring, og plattformen skal etter planen tas gradvis i bruk høsten 2024.