Å finne trygge og effektive måter å dele skatte- og inntektsopplysninger med kommuner på er viktig fordi det vil gi innbyggerne sikrere, enklere, raskere og bedre tjenester. Det vil også forenkle saksbehandlingen for kommunene.

– Nå tilrettelegger vi den digitale tjenesten «Behovsprøvd boligsosial støtte». Vi starter med prosjekt Kobo, som er et samarbeidsprosjekt mellom KS og Husbanken. I tillegg kobler vi opp Oslo kommune med sitt Kombo-prosjekt, forteller spesialrådgiver i KS, Anne Mette Dørum.

Godt nytt

Og dette er virkelig gode nyheter for Kobo-prosjektet som i disse dager utvikler et digitalt system for å søke og tildele kommunale boliger, samt skaffe datagrunnlag for myndighetene.

– Vi gleder oss veldig til å ta dette i bruk, jubler tjenesteeier i Husbanken, Beate Diseth.

Forenkler prosessen

Hun mener at tjenesten vil forenkle søknadsprosessen for innbyggere som trenger støtte til boligsosiale formål. For kommunene vil løsningen gi raskere saksbehandling fordi det vil ta kortere tid å motta, etterspørre, registrere, verifisere og behandle informasjon i fagsystemet. Dataene tilgjengeliggjøres i et teknisk grensesnitt hos Skatteetaten, som Husbanken vil koble seg på via Kobo.

– Gjennom den digitale tjenesten «Behovsprøvd boligsosial støtte» får kommunene direkte tilgang til de skatte- og inntektsopplysningene de har rett til å bruke. Kommunene trenger ikke å be innbyggeren om denne dokumentasjonen, og kommunene trenger ikke å kontrollere om opplysningene stemmer, sier Dørum.

– Takk!

– En slik tilgang har stått øverst på ønskelisten til kommunene som deltar i Kobo, så vi vil rette en stor takk til KS som har fått på plass denne muligheten, stråler Diseth, som regner med at funksjonaliteten vil være på plass i Kobo før sommeren.

Nå kan kommunene bruke mer tid på de innbyggerne som har behov for veiledning enkeltvis.

Du kan lese mer om prosjektene her:

Deling av inntekts- og skatteopplysninger fra Skatteetaten - KS

Kobo: Digitalt system for kommunale utleieboliger - Husbanken