Lenkeblokk Icon Presentasjon fra webinaret

De kommunale helse- og omsorgstjenestene står overfor store fremtidige utfordringer. Da blir det stadig viktigere at de som skal ivareta innbyggernes helse kan samhandle på en effektiv måte. Det er noe av bakgrunnen for at KS, staten og kommuner samarbeider om et digitalt journalløft for kommunene utenfor helseregion Midt-Norge.

Fra kommunenes side er journalløft et av de høyest prioriterte tiltakene for fremtidig bærekraft i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

I midten av november vil Felles kommunal journal interim AS (FKJI) i samarbeid med KS be kommuner og andre interessenter om tilbakemelding på utkast til et styringsdokument som beskriver et konkret forslag til retning og tiltak for det som skal bli et stegvis journalløft for kommunene.

Lenkeblokk Icon Mer om Felles kommunal journal